Overlijden

Wanneer iemand overlijdt, wilt u de nabestaanden tot troost zijn. Dan helpt het als ze zich geen financiële zorgen hoeven te maken en nabestaandenpensioen krijgen. Hieronder vindt u de berichten die de nabestaanden krijgen. Wilt u meer weten over uw rol als werkgever? Lees meer

Zo informeren we nabestaanden

Nabestaanden hoeven een overlijden niet door te geven aan ons. We krijgen de melding rechtstreeks van de gemeente. Vervolgens sturen we de nabestaanden een brief met informatie. De partner, ex-partner, eventuele kinderen en stief- of pleegkinderen hebben recht op nabestaandenpensioen.

Daarna krijgen ze deze berichten:

 • Blijk van medeleven
  Alle nabestaanden krijgen een condoleancekaart. Deze kaart krijgen ze 1 dag nadat we van het overlijden gehoord hebben. We tonen ons medeleven en laten weten dat ze zelf geen actie hoeven te ondernemen. Ze krijgen namelijk nog een brief van ABP met meer informatie.
 • Informatie aanvullen
  Meestal missen we nog informatie om het nabestaandenpensioen te regelen. Dan krijgen de nabestaanden een brief met informatie via de post. Soms kunnen ze de informatie ook invullen op MijnABP of telefonisch aan ons doorgeven. Ze krijgen dan een brief met de link naar MijnABP.
 • Informatie aanvullen alstublieft
  Als het nodig is, herinneren we ze eraan dat de informatie nodig is voor het betalen van het nabestaandenpensioen. Ze krijgen een herinneringsbrief.
 • Bevestigen van het nabestaandenpensioen
  Hebben we alle informatie? Dan krijgen de nabestaanden een toekenningsbrief. Daarin staat het bedrag van het nabestaandenpensioen en wanneer ze voor de eerste keer dit pensioen krijgen.
 • Toelichten hoeveel pensioen ze krijgen
  Ook krijgen ze een betaalspecificatie met daarin de bruto- en nettobedragen.

Eerste keer nabestaandenpensioen

De meeste nabestaanden krijgen binnen 2 maanden voor de eerste keer nabestaandenpensioen. Soms duurt het toekennen wat langer, omdat we nog aanvullende regelingen moeten uitzoeken. Voor beide situaties geldt dat de nabestaanden ook van de voorafgaande maanden het nabestaandenpensioen krijgen uitbetaald.

Meer informatie

Hierboven ziet u welke berichten de nabestaanden krijgen voor het life event ‘overlijden’. Wilt u meer informatie over het nabestaandenpensioen? Lees meer.

Bekijk het complete overzicht

Wilt u weten welke berichten ABP dit kwartaal nog meer verstuurt? Ga dan naar Geplande communicatie. Of kies Life events om te zien welke berichten wij standaard naar een werknemer versturen wanneer er iets in zijn of haar persoonlijke situatie verandert.

Geplande communicatie Life events